top of page
mongolie2
jordanie wadi rum2
Oezb Samar
P1210591

REISVOORWAARDEN

Prettig en zorgeloos op reis met Saffraan Reizen

  • Kwaliteit staat voorop

  • Verantwoord op reis

  • Veilig op reis

  • Goede reisvoorwaarden

  • Zekerheid als er toch iets mis mocht gaan

  • Lid van Garantiefonds, VvKR en Calamiteitenfonds

 

 

Garantieregelingen Saffraan Reizen

ggtologo.png

Saffraan Reizen is aangesloten bij het Garantiefonds GGTO, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators. GGTO staat er garant voor dat je het reeds betaalde deel van je reissom terugkrijgt indien de touroperator in financieel onvermogen zou komen. Dit kan zijn vóór je vertrek maar ook tijdens je verblijf op locatie. Bovendien garandeert Garantiefonds GGTO tijdens je verblijf je terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hiervoor niet meer kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van € 9,00 per persoon in rekening gebracht aan de klant. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.
Lees meer over deze garantieregeling op de website van Garantiefonds GGTO.


Belangenorganisatie VvKR

Logo VvKR - Saffraan Reizen

 

Saffraan Reizen is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. De VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via de VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen. Lees meer hierover op de website van de VvKR.

Calamiteitenfonds

Calamiteitenfonds.png

 

Saffraan Reizen is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De reizen die wij aanbieden vallen binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds, onder de garantie van het fonds. Dit houdt in dat je als deelnemer aan een reis van Saffraan Reizen (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een (door het fonds vastgestelde) calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Bekijk hier de volledige garantieregeling van het Calamiteitenfonds.
Tevens krijg je de eventuele noodzakelijke meerkosten vergoed indien wij, als gevolg van een dergelijke calamiteit, de reis moeten aanpassen of je vervroegd moeten repatriëren.
Op je factuur staat de consumentenbijdrage van € 2,50 die Saffraan Reizen afdraagt aan het Calamiteitenfonds vermeld.
Dit geldt alleen indien je de Nederlandse nationaliteit hebt en/of in Nederland woont.

 

 

Reisvoorwaarden
Als reisorganisatie zijn wij verplicht onze reisvoorwaarden op schrift te stellen en aan onze reizigers voor te leggen voordat ze definitief boeken.  Als reiziger ben je verplicht kennis te nemen van onze reisvoorwaarden. Als je het vakje op het boekingsformulier aanvinkt geef je aan dat je akkoord bent met de reisvoorwaarden.

 

Tijdens de reis
Ondanks goede voorbereidingen lopen zaken soms anders dan we in Nederland gewend zijn; een museum is plotseling dicht of heeft de openingstijden gewijzigd, de elektriciteit valt uit, het warme water is op, een hotel is overboekt, of een weg blijkt onbegaanbaar. Dit vraagt een zekere mate van flexibiliteit en incasseringsvermogen van onze reizigers.
Saffraan Reizen werkt in alle landen met lokale agenten, lokale gidsen en/of reisbegeleiders. Hiermee zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de reis. Samen spannen we ons tot het uiterste in om je reis zo goed mogelijk te laten verlopen. Mochten er tijdens de reis problemen zijn of zaken niet naar wens verlopen laat dit dan ter plekke weten aan de gids, reisbegeleider of reisagent. Zij zijn ter plaatse, hebben de lokale contacten en kunnen dus sneller en makkelijker problemen oplossen. Mocht er iets niet naar verwachting verlopen dan horen wij het liever tijdens de reis dan erna. Op deze manier kunnen wij het probleem wellicht meteen verhelpen. Mocht je er niet uitkomen met de gids, de reisbegeleider of de reisagent neem dan contact op met het kantoor van Saffraan Reizen.

 

Paspoorten en visa
Alle benodigde informatie over paspoorten en visa sturen we je toe na de boeking. Bij twijfels of onduidelijkheden kun je altijd per mail of telefoon contact met ons opnemen. We vragen je altijd ons je paspoortkopie te sturen zodat we de correcte gegevens hebben. Voor een aantal van onze bestemmingen heb je een visum nodig dat van tevoren geregeld dient te worden. Saffraan Reizen zal hiervoor zorgdragen, tenzij anders aangegeven.
Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) in bezit hebben van de juiste papieren (paspoorten, visa, werkgeversverklaringen, verzekeringsverklaringen, etc.). Kosten die voortvloeien uit het niet (tijdig) in bezit hebben van de juiste papieren zijn voor de reiziger zelf.

Vliegtickets
Het is belangrijk dat de namen op het ticket overeenkomen met de namen in het paspoort.
Als je boekt ontvang je een reserveringsoverzicht en de factuur. Het is van belang dat je deze goed controleert en contact opneemt met ons als de namen niet kloppen. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger dat de namen correct op het ticket staan.
Als de namen niet overeenkomen met het paspoort kan de luchtvaartmaatschappij je weigeren mee te nemen. Voor het wijzigen van de namen op vliegtickets berekenen de meeste luchtvaartmaatschappijen kosten. In sommige gevallen moet je zelfs een compleet nieuw ticket kopen. Deze kosten berekenen wij altijd door aan de reiziger. Daarop rekenen wij zelf € 30,- wijzigingskosten per ticket.
In de reisbescheiden zijn de zogenaamde e-tickets, elektronische tickets, opgenomen. Het e-ticket is een virtueel, papierloos ticket. We sturen je ook altijd een print van dit e-ticket. Onderaan het vluchtschema vind je de ticketnummers. Om in te checken heb je doorgaans alleen je paspoort nodig, maar soms wordt ook om je e-ticket gevraagd. Zorg dus dat je dit altijd bij je hebt.
Bij sommige luchtvaartmaatschappijen kun je via de website van de desbetreffende maatschappij vaak al een dag van te voren inchecken en je eigen boarding pass uitprinten.
We raden aan de vertrektijden te controleren op de website www.checkmytrip.com of via een lokaal reisbureau. Het kan voorkomen dat de vlucht op een ander tijdstip vertrekt.

 

Goed geïnformeerd op reis

De reiziger ontvangt 4 weken voor de vertrekdatum inhoudelijke en praktische reisinformatie. Een week voor vertrek ontvangt de reiziger de tickets, hotellijst en eventuele deelnemerslijst. De hotellijst is gebaseerd op de reserveringen van de reisagent. Het kán voorkomen dat een hotel overboekt is of om een andere reden wijzigt gedurende de reis. We zoeken dan een vervangend hotel, indien mogelijk in dezelfde klasse. Wij boeken voornamelijk hotels in de 3* en 4* klasse. Een upgrade naar 5* kan op aanvraag. De normering ten aanzien van een bepaalde sterklasse kan bij een aantal bestemmingen afwijken van de norm die wordt gehanteerd in West Europa. 

 

Van de reiziger wordt verwacht dat deze de aanwezige informatie (dagprogramma, praktische informatie m.b.t. accommodatie, vervoer, klimaat, eventuele wandelingen, kledingvoorschriften, visa, etc.) op de website van Saffraan Reizen voorafgaand aan de reis goed doorgenomen heeft. Ook verwachten we dat de reiziger rekening houdt met de zeden en gewoonten van het gastland en de lokale bevolking en eventuele (kleding)voorschriften respecteert.

Van een deelnemer aan een groepsreis wordt verwacht dat deze een positieve bijdrage levert aan de reis en het functioneren van de groep.

Reisvoorwaarden
Als reisorganisatie zijn wij verplicht onze reisvoorwaarden op schrift te stellen en aan onze reizigers voor te leggen voordat ze definitief boeken.  Als reiziger ben je verplicht kennis te nemen van onze reisvoorwaarden. Als je het vakje op het boekingsformulier aanvinkt geef je aan dat je akkoord bent met de reisvoorwaarden.

 

Artikel 1 - Definities

Organisator, verder te noemen Saffraan Reizen: De handelaar die de Reis samenstelt en deze – al dan niet via een doorverkoper – aanbiedt. Eveneens wordt als Organisator beschouwd de handelaar die de Reis aanbiedt indien deze slechts bestaat uit één Reisdienst en de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard.

 

Reiziger: iedere persoon die met Saffraan Reizen een overeenkomst betreffende een Reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de Overeenkomst het recht heeft om te reizen;

 

Reisdienst: personenvervoer, huur van een motorvoertuig of motorrijwiel, accommodatie of een andere toeristische dienst, voor zover deze diensten vallen binnen de definitie van artikel 7:500 sub a BW.

 

Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals hulppersonen (accommodatieverschaffers/vervoerders/externe gidsen/etc.) van Saffraan Reizen.

 

Overeenkomst: de overeenkomst inclusief deze Voorwaarden waarbij Saffraan Reizen zich jegens de Reiziger verbindt tot het verschaffen van de Reis.

 

Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.

 

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.

 

Reis: een Pakketreis of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele Reisdienst.

 

Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (10u-17u Nederlandse tijd).

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden

2.1     Pakketreizen

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Saffraan Reizen aangeboden of met Saffraan Reizen overeengekomen Pakketreizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.

 

2.2     Gekoppelde reisarrangementen

Deze Voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die onderdeel zijn van een gekoppeld reisarrangement. Op de Reisdiensten die niet met Saffraan Reizen zijn overeengekomen zijn de voorwaarden van de leverancier van die Reisdienst van toepassing.

 

2.3     Reisdiensten

Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op op zichzelf staande Reisdiensten die geen pakketreis of gekoppeld reisarrangement vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten en gekoppelde reisarrangementen is in dat geval niet van toepassing. Voor deze Reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van Saffraan Reizen, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt bij insolventie van Saffraan Reizen.

 

2.4     Afwijkende en aanvullende voorwaarden

Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven deze Voorwaarden.

Boeken
Boeken kan telefonisch, of per email. We hebben hiervoor je volledige naam nodig zoals die staat vermeld in je paspoort. Ook je geboortedatum, postadres, emailadres en telefoonnummer hebben we nodig. Op het boekingsformulier kun je je eigen gegevens, maar ook die van de eventuele mede-reiziger(s) invullen. Gelijk met de schriftelijke bevestiging van onze kant vragen we je ons je paspoortkopie te sturen zodat we de correcte gegevens hebben.

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst

3.1     Inhoud aanbod

De aangeboden Reis omvat de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van Saffraan Reizen uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens Saffraan Reizen verstrekte informatie. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van Saffraan Reizen. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

 

3.2     Vrijblijvend aanbod

Saffraan Reizen en haar reispartners besteden veel aandacht en tijd aan het maken van een passend reisvoorstel. Er wordt daarom ook altijd telefonisch contact met de Reiziger opgenomen om de reiswensen te bespreken zodat er een goed passend aanbod kan worden gedaan.

Op de website van Saffraan Reizen staan voorbeeldreizen die naar wens kunnen worden aangepast. Mochten de reiswensen van de Reiziger erg veel afwijken van de gepubliceerde voorbeeldreizen, dan wordt er een tegemoetkoming van € 100,- gevraagd voor de ontwerpkosten. Wanneer de reis vervolgens wordt geboekt, wordt dit bedrag met de reissom verrekend.

Na het eerste aanbod is de Reiziger nog in de gelegenheid om een en ander aan het programma te wijzigen als dat wenselijk is.  Mocht de Reiziger hierna echter nog meerdere voorstellen (voor dezelfde bestemming) wensen, dan wordt hiervoor € 75,- per reisvoorstel gefactureerd.

Saffraan Reizen kan het aanbod tot 17.00 uur van de volgende werkdag zonder opgaaf van redenen herroepen. 

 

3.3     Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de Reiziger van het aanbod van Saffraan Reizen.  

 

3.4     Kennelijke fouten

Kennelijke fouten in het aanbod binden Saffraan Reizen niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de Reiziger, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat Saffraan Reizen heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de Reiziger navraag te doen.  

 

3.5     Bijzondere wensen

Indien de Reiziger bepaalde voorkeuren voor of bij het aangaan van de Overeenkomst kenbaar maakt, kunnen er slechts rechten aan worden ontleend voor zover deze voorkeuren als bijzondere wens zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging van Saffraan Reizen aan de Reiziger dat de voorkeur zal worden ingewilligd. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.

 

3.6     Bijzondere vereisten

Indien de Reiziger uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst vereisten in verband met de medische gesteldheid of vanwege andere zwaarwegende belangen aan Saffraan Reizen als ‘vereiste’ kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van de Overeenkomst. Saffraan Reizen dient het ‘vereiste’ binnen een redelijke termijn af te wijzen of deze te bevestigen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Een termijn van 7 dagen wordt in ieder geval als redelijk gezien. Wijst Saffraan Reizen het vereiste af dan komt er geen Overeenkomst tot stand. Bevestigt Saffraan Reizen het ‘vereiste’ dan komt door het versturen van bevestiging de Overeenkomst tot stand. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden en deze zijn bekend, doet Saffraan Reizen de Reiziger een nieuw aanbod.

 

3.7     Bevestiging ontvangst van de boeking

Indien aanvaarding door de Reiziger via elektronische weg geschiedt, bevestigt Saffraan Reizen de ontvangst van de door de Reiziger verstuurde aanvaarding.

 

3.8     Bevestiging van de boeking

Saffraan Reizen stuurt onverwijld na de boeking van de reis een boekingsbevestiging al dan niet samen met een (aanbetalings)factuur.

 

3.9     Herroeping door reiziger

Een boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.

 

3.10   Minderjarigen

De Reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn. Indien een minderjarige (<18 jaar) reist zonder de personen die het gezag over de minderjarige hebben, dienen deze personen binnen 7 dagen na de boeking een ondertekende toestemmingsverklaring op te sturen. In dit geval komt in afwijking van lid 3  van dit artikel de Overeenkomst pas definitief tot stand na ontvangst van deze verklaring door Saffraan Reizen.

 

3.11   Boeken voor andere Reizigers & communicatie

De Reiziger die namens of ten behoeve van een of meer andere Reizigers een Overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Reiziger die de boeking verricht. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht – met toestemming van die persoon - relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Reizigers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst bij de aanmelding kenbaar te maken. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht die andere Reizigers deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken.

Indien gewenst kan Saffraan Reizen bemiddelen bij het boeken van een vlucht door de reiziger. Op deze vlucht zijn de voorwaarden van de betreffende boekingsmaatschappij en/of luchtvaartmaatschappij van toepassing.

INFORMATIE

Artikel 4 - Informatie door Saffraan Reizen

4.1     Reissom

Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

4.2     Informatie vóór de boeking

Voor het sluiten van de Overeenkomst verstrekt Saffraan Reizen het ingevulde standaardinformatieformulier (Bijlage bij de Richtlijn (EU) 2015/2302) en de overige wettelijk verplichte informatie zoals vermeld in artikel 7:502 BW.

 

4.3     Informatie door Saffraan Reizen bij de boeking of onverwijld daarna

Bij het sluiten van de Overeenkomst of onverwijld daarna, verstrekt Saffraan Reizen de Reiziger de Overeenkomst met inbegrip van de geaccepteerde bijzondere wensen van de Reiziger en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied en de overige wettelijk verplichte informatie.

 

4.4     Informatie door Saffraan Reizen voor de Reis

Tijdig voor aanvang van de Reis en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden ontvangt de Reiziger uitgebreide informatie over de geboekte Reis waaronder informatie over de geplande vertrektijden, de uiterste tijd om in te checken, de geplande tussenstops en aankomst en in voorkomend geval de naam van de luchtvaartmaatschappij die het luchtvervoer uitvoert.

 

4.5     Reisdocumenten

De Reiziger dient gedurende de gehele Reis te beschikken over de voor de Reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Reiziger de door Saffraan Reizen verstrekte algemene informatie hierover, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. De Reiziger dient vóór de boeking van de reis te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum. Indien de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de Reiziger. 

 

4.6     Reisbescheiden

De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden tijdig en uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de Reiziger toegezonden tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Indien de Reiziger de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen dient deze Saffraan Reizen onverwijld op de hoogte te stellen. Definitieve vertrektijden en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden.

 

4.7     Informatie over verzekering

Saffraan Reizen verstrekt de Reiziger voor de totstandkoming van de Overeenkomst informatie over de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. Saffraan Reizen kan een dergelijke verzekering verplichten mits de Reiziger hier voor totstandkoming van de Overeenkomst Schriftelijk van op de hoogte is gesteld.

Artikel 5 - Informatie door de Reiziger

5.1     Relevante informatie van de Reiziger(s)

Voor of bij het sluiten van de Overeenkomst verstrekt de Reiziger die de boeking verricht alle voor de Reis relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde andere Reizigers. In het bijzonder betreft dit informatie over de Reizigers of de samenstelling van de groep indien dit mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen tijdens de Reis. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan dit tot gevolg hebben dat de Reiziger van deelname wordt uitgesloten door Saffraan Reizen of de Reisdienstverleners. De Reiziger is in dat geval de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 lid 2  verschuldigd. Andere hieruit voortvloeiende kosten komen eveneens voor rekening van de Reiziger.

 

5.2     Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en ziekte

Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend is te melden bij Saffraan Reizen in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.

VOOR DE REIS

Artikel 6 - Betaling

6.1     Aanbetaling

Na totstandkoming van de Overeenkomst dient binnen 14 dagen na ontvangst van de aanbetalingsfactuur 20% van de reissom te zijn voldaan met een minimum van € 250,- per Reiziger. Indien vliegtickets zijn inbegrepen, dient het volledige bedrag van de vliegtickets plus 20% van de reissom van het overige deel van de Reis als aanbetaling te worden voldaan.

Bij niet tijdige betaling zal Saffraan Reizen, na sommatie, de reisovereenkomst ontbinden en geldt de regelgeving zoals die staat vermeld onder het kopje ‘annulering’. De betaling dient voldaan te worden op bankrekening NL87 ABNA 0511349238.

 

Reserveringskosten
Voor het reserveren brengen wij € 2
5,- per boeking in rekening. Dit bedrag is exclusief de verplichte € 9,00 per persoon die wij afdragen aan het Garantiefonds GGTO. Dit bedrag wordt bij eventuele annulering niet gerestitueerd.

 

Reissom, luchthavenbelasting en valuta
De reissom die staat vermeld op de website is gebaseerd op prijzen, heffingen en belastingen zoals die bekend waren ten tijde van de publicatie op de website. Mocht het aan de orde zijn, dan berekent Saffraan Reizen verhogingen van luchthavenbelasting, brandstoftoeslag en koerswijzigingen door aan de reiziger. Zie ook artikel 10.1 en 10.2.

 

6.2     Restantbetaling

Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de Reis te zijn voldaan. Bij totstandkoming van de Overeenkomst binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de Reis, dient de volledige reissom per omgaande en in ieder geval voor aanvang van de Reis te zijn voldaan.

 

6.3     Verzuim en rente

Indien de Reiziger niet betaalt binnen de hierboven genoemde of op de factuur vermelde termijn is de Reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd.

 

6.4     Incassokosten

De Reiziger is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien de Reiziger vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag nadat de aanmaning is ontvangen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de exacte incassokosten die wordt gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van € 40.

 

6.5     Verdere gevolgen van uitblijven van betaling

Indien de Reiziger in verzuim is kan Saffraan Reizen het toezenden van de reisbescheiden zonder nadere aankondiging opschorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, heeft Saffraan Reizen het recht de Reiziger uit te sluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de Reiziger uit te sluiten van deelname kan Saffraan Reizen de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de Reiziger in rekening brengen. Het bepaalde in dit lid laat andere rechten van Saffraan Reizen onverlet.

 

Artikel 7 - Indeplaatsstelling

7.1     Voorwaarden en kennisgeving

Een Reiziger kan de Reis overdragen aan een andere persoon die voldoet aan alle aan de Reis verbonden voorwaarden. De Reiziger verzoekt Saffraan Reizen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de Reis, althans met in achtneming van een redelijke termijn waarbinnen de nodige handelingen kunnen worden verricht (bv. Het aanvragen van een visum), om de persoon in de plaats te stellen. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken Reisdienstverlener dit toelaten. Indien vliegtickets onderdeel zijn van de Reis is overdracht van de vliegtickets in de regel niet mogelijk. Overdracht van de volledige reis is dan in de regel slechts mogelijk indien -op kosten van de Reiziger - een nieuw vliegticket wordt geboekt.

 

7.2    Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten

De Reiziger en degene die de Reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.

 

Artikel 8 - Wijziging door de Reiziger

8.1     Wijziging

De Reiziger die de Reis heeft geboekt kan Saffraan Reizen Schriftelijk verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. Saffraan Reizen is hier niet toe gehouden. Saffraan Reizen stelt de Reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten. De standaardadministratiekosten bedragen € 35,- per wijziging en worden worden niet gerestitueerd bij non-acceptatie en annulering van de reis. 

 

8.2     Aanpassing vertrekdatum of aantal reizigers

Een verzoek tot wijziging van de vertrekdatum vormt geen wijziging, maar een annulering. Vermindering van het aantal betalende passagiers vormt geen wijziging, maar een deelannulering. Hierop is de annuleringsregeling van artikel 9 lid 2 van toepassing.

Artikel 9 - Annulering door de Reiziger

9.1     Annulering

De Reiziger kan de Overeenkomst te allen tijde voor aanvang van de Reis opzeggen. Opzegging dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de Schriftelijke opzegging door Saffraan Reizen wordt ontvangen, geldt als het moment van opzegging. Bij ontvangst na 17.00 uur of buiten Werkdagen om, wordt de volgende Werkdag gezien als de datum van ontvangst.

 

9.2     Annuleringskosten

Indien er een vlucht bij de Reis is inbegrepen dan zijn bij opzegging door de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

a. boekingskosten ad € 25,- plus de verplichte afdracht aan het garantiefonds ( GGTO), worden niet gerestitueerd. Ook worden eventuele eerdere omboek- of wijzigingskosten niet gerestitueerd. Voor de vluchten zijn de omboekingsreglementen van de luchtvaartmaatschappijen bepalend. Reserveringskosten van de vliegtickets worden niet gerestitueerd.

b. vanaf de boekingsdatum tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 100% van het factuurbedrag van de vlucht + 20% van het overige deel van de reissom; 
c. vanaf 55 dagen tot en met 28 dagen vóór de dag van vertrek: 100% van het factuurbedrag van de vlucht + 50% van het overige deel van de reissom;  
d. vanaf 27 dagen tot en met 14 dagen vóór de dag van vertrek: 100% van het factuurbedrag van de vlucht + 75% van het overige deel van de reissom;  
e. vanaf 13 dagen voor vertrek: 100% van de reissom. 

 

Indien geen vlucht is inbegrepen (dus alleen een landarrangement is geboekt)  is de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd: 
a. boekingskosten ad. € 25,- plus de verplichte afdracht aan het garantiefonds (GGTO), worden niet gerestitueerd. Ook worden eventuele eerdere omboek- of wijzigingskosten niet gerestitueerd (zie ook  9.3.).

b. vanaf de boekingsdatum tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 20% van de reissom; 
c. vanaf 55 dagen tot en met 28 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom; 
d. vanaf 27 dagen tot en met 14 dagen vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom; 
e. vanaf 13 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

 

Bij vermindering van het aantal personen binnen een boeking waarbij niet alle overeengekomen diensten evenredig kunnen worden verminderd, bedragen de verschuldigde annuleringskosten de reissom minus de werkelijke kostenbesparingen. Indien van toepassing worden inkomsten uit werkelijk alternatief gebruik van de vrijgekomen capaciteit op de annuleringskosten in mindering gebracht.

9.3 Omboeking

Indien een reiziger het landarrangement van de reis wil omboeken naar een latere datum is dit mogelijk tot 60 dagen voor vertrek. De nieuwe vertrekdatum wordt in overleg met de reisorganisatie bepaald en ligt binnen 12 maanden van de oorspronkelijke vertrekdatum. Voor de omboeking zijn administratiekosten verschuldigd van € 50,- p.p. Deze kosten worden niet gerestitueerd bij een eventuele latere annulering.

Voor omboeking van de vluchten zijn de omboekingsreglementen van de luchtvaartmaatschappijen bepalend. 

 

Artikel 10 - Prijswijziging

10.1   Prijswijziging

Saffraan Reizen behoudt zich het recht voor om met betrekking tot reeds aangegane Overeenkomsten tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen als gevolg van prijswijzigingen in kosten van brandstof of andere energiebronnen en/of belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden. Saffraan Reizen kan zich in de Overeenkomst het recht voorbehouden om met betrekking tot reeds aangegane Overeenkomsten tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen op grond van wijzigingen in  toepasselijke wisselkoersen. De prijsherzieningsmethode dient voor de boeking kenbaar te zijn en is onderdeel van de Overeenkomst.

 

10.2   Beëindiging door Reiziger

Indien de verhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, heeft de Reiziger het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de Reiziger recht op onverwijlde terugbetaling van de betaalde bedragen. Saffraan Reizen stelt de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de Reiziger Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de prijsverhoging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

 

10.3   Prijsverlaging

Indien het recht op prijsverhoging is bedongen, heeft de Reiziger in voorkomend geval het recht te verzoeken om prijsverlaging overeenkomstig de prijsherzieningsmethode. Op het bedrag wat de Reiziger op basis van de eventuele prijsverlaging toekomt, wordt een bedrag van 30 euro aan administratiekosten ingehouden.

Artikel 11 - Wijziging door Saffraan Reizen

11.1   Wijzigingen

Saffraan Reizen heeft het recht voor aanvang van de Reis de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De Reiziger wordt hier Schriftelijk en op duidelijke wijze van op de hoogte gesteld.

 

11.2   Ingrijpende wijzigingen

Indien noodzakelijk kan Saffraan Reizen de voornaamste kenmerken van de Overeenkomst voor aanvang van de Reis ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve Reis die indien redelijkerwijs mogelijk van minimaal gelijke kwaliteit is. De Reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten m.u.v. de boekingskosten ad € 25,- plus de verplichte afdracht aan het garantiefonds ( GGTO).

 

11.3   Wijziging in een overeengekomen bijzondere wens

Indien Saffraan Reizen niet of niet met een redelijke inspanning kan voldoen aan een overeengekomen bijzondere wens van de Reiziger dan kan Saffraan Reizen de Reis op dit onderdeel wijzigen. De Reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten m.u.v. de boekingskosten ad € 25,- plus de verplichte afdracht aan het garantiefonds ( GGTO).

 

11.4   Termijn

Bij ingrijpende wijzigingen stelt Saffraan Reizen de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de Reiziger aan Saffraan Reizen Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

 

11.5   Prijsverlaging

Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de kwaliteit of kosten van de Reis verminderen, heeft de Reiziger recht op passende prijsverlaging.

 

11.6   Kennisgeving

Bij ingrijpende wijzigingen stelt Saffraan Reizen de Reiziger onverwijld op de hoogte van:

- de wijzigingen,

- de redelijke termijn waarbinnen de Reiziger Saffraan Reizen Schriftelijk in kennis dient te stellen van zijn besluit of de Reiziger de Overeenkomst beëindigt,

- het gevolg dat indien de Reiziger niet tijdig antwoordt de wijziging geldt als aanvaard en het recht op beëindiging vervalt.

- indien aangeboden, de inhoud van een vervangende Reis of de hoogte van de passende prijsverlaging.

 

11.7   Terugbetaling betaalde bedragen

Indien de Reiziger op grond van dit artikel de Overeenkomst beëindigt en de reiziger geen vervangende (pakket)reis aanvaardt, betaalt Saffraan Reizen alle door of namens de reiziger betaalde bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen aan de Reiziger terug m.u.v. de boekingskosten ad € 25,- plus de verplichte afdracht aan het garantiefonds ( GGTO), plus eventuele eerdere omboek- en wijzigingskosten.  

Artikel 12 - Opzegging door Saffraan Reizen

12.1   Opzegging

Saffraan Reizen kan de Overeenkomst vóór aanvang van de reis opzeggen en de Reiziger alle voor de Reis betaalde bedragen terugbetalen  (excl. boekingskosten) zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn: 
a) ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal en de Reiziger van de opzegging in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

- 20 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 6 dagen of meer.

- 7 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 2 tot 6 dagen.

- 48 uur voor aanvang van de Reis bij een Reis van minder dan 2 dagen.

b) ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

 

12.2   Terugbetaling betaalde reissom

In de bovenstaande gevallen betaalt Saffraan Reizen reeds ontvangen bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door de Reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, en de boekingskosten ad €25,- plus de verplichte afdracht van het garantiefonds GGTO. Ook worden eerdere administratieve kosten t.a.v. omboeking- of wijziging niet gerestitueerd. 

 

12.3   Beëindiging door toedoen van de Reiziger

Ingeval de Reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens de Reiziger onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft Saffraan Reizen het recht de Overeenkomst te beëindigen. Dit laat andere rechten van Saffraan Reizen onverlet. 

UITVOERING VAN DE REIS

 

Artikel 13 - Verantwoordelijkheid

13.1   Goede uitvoering van de Reis

Saffraan Reizen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Reisdiensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze Reisdiensten door Saffraan Reizen zelf of door een andere Reisdienstverlener worden uitgevoerd.

 

13.2   Wijzigingen in reisschema en reistijden

Saffraan Reizen zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema of de reistijden. Indien Saffraan Reizen niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij Saffraan Reizen bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

 

 

Artikel 14 - Conformiteit & non-conformiteit

14.1   Conformiteit

Saffraan Reizen dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

 

14.2   Klachtplicht reiziger

De Reiziger stelt de Reisdienstverlener en Saffraan Reizen overeenkomstig artikel 18 onverwijld in kennis van een non-conformiteit die de Reiziger heeft geconstateerd tijdens de uitvoering van een in de Overeenkomst opgenomen Reisdienst.

 

14.3   Oplossing door Saffraan Reizen

Saffraan Reizen draagt er zorg voor dat de gemelde non-conformiteit wordt verholpen. De non-conformiteit behoeft niet te worden verholpen indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende Reisdiensten.

 

14.4   Oplossing door de Reiziger

Indien de non-conformiteit niet wordt verholpen binnen een door de Reiziger gestelde redelijke termijn heeft de Reiziger de mogelijkheid de non-conformiteit zelf te verhelpen en om terugbetaling van de uitgaven te verzoeken.

 

14.5   Alternatieve reis

Indien een aanzienlijk deel van de Reisdiensten niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zal Saffraan Reizen een geschikt alternatief aanbieden, zonder bijkomende kosten voor de Reiziger. De Reiziger heeft recht op prijsverlaging indien het alternatief van lagere kwaliteit is. De Reiziger kan het aangeboden alternatief slechts afwijzen indien het niet vergelijkbaar is of de prijsverlaging ontoereikend is.

14.6   Voorwaarden prijsverlaging

Indien de Reiziger recht heeft op een passende prijsverlaging geldt dit enkel voor de periode waarin sprake was van non-conformiteit. De Reiziger heeft in geen geval recht op prijsverlaging voor zover de non-conformiteit is toe te rekenen aan de Reiziger.

Artikel 15 - Hulp en bijstand

15.1   Verplichte bijstand

Saffraan Reizen verleent de Reiziger onverwijld hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

 

15.2   Kosten

Saffraan Reizen brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger.


AANSPRAKELIJKHEID

 

Artikel 16  Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen

16.1   Toerekening & overmacht

De Reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de Reiziger oploopt als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan:

a. de Reiziger;

b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen; 
c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

 

16.2   Aansprakelijkheidsuitsluiting

Iedere aansprakelijkheid van Saffraan Reizen voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van Saffraan Reizen.

 

16.3   Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening

Indien Saffraan Reizen aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.

 

16.4   Verzekerde schade

Saffraan Reizen is niet aansprakelijk voor schade van de Reiziger die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen. 

 

16.5   Verjaring

Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat de Reis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond twee jaar na de geplande datum van aanvang.

 

16.6   Geen accumulatie van vergoedingen

Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen, zoals de verordening betreffende rechten van luchtreizigers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging, accumuleert deze compensatie of schadevergoeding niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. De compensatie of schadevergoeding wordt in mindering gebracht op de door Saffraan Reizen verschuldigde schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. Voor het bovenstaande maakt het niet uit of de compensatie of schadevergoeding uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen door Saffraan Reizen of een door haar ingeschakelde reisdienstverlener is verschuldigd.

VERPLICHTINGEN REIZIGER

 

Artikel 17 - Verplichtingen Reiziger

17.1   Gedrag en opvolging van aanwijzingen

De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de Reis van Saffraan Reizen en de Reisdienstverleners op te volgen.

 

17.2   Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname

Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, heeft Saffraan Reizen dan wel de Reisdienstverlener het recht de Reiziger de verdere deelname aan de Reis of Reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De Reiziger heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de Reiziger.

 

17.3   Waarschuwing

Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de Reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is niet vereist indien dit niet van Saffraan Reizen of Reisdienstverlener gevergd kan worden gegeven de omstandigheden van het geval, waarbij in aanmerking wordt genomen het gedrag van de Reiziger, de verwachte kans op verbetering van het gedrag, het effect op de Reis en andere Reizigers, het risico op schade en de veiligheid van de Reizigers en anderen.

 

17.4   Aansprakelijkheid reiziger

De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De Reiziger vrijwaart Saffraan Reizen van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners of derden voor schade die door de Reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

 

17.5   Controle tijdstip terugreis

De Reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.

OVERIGE BEPALINGEN

 

Artikel 18 - Klachten

18.1   Informatie

Saffraan Reizen verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens in geval van nood van Saffraan Reizen en in voorkomend geval diens lokale vertegenwoordiger.

 

18.2   Melden ter plaatse

Indien de Reiziger meent dat de Reis non-conform wordt uitgevoerd, dient hij deze non-conformiteit onverwijld, maar in ieder geval tijdens de Reis te melden bij de betrokken Reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan vinden. Indien reisleiding van Saffraan Reizen ter plaatse is dient de klacht tevens onverwijld bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is dient de klacht tevens duidelijk bij Saffraan Reizen te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp, sms-tekstbericht, telefoon en ook per e-mail. Saffraan Reizen verstuurt de Reiziger een bevestiging van de melding via hetzelfde medium en per e-mail.

 

18.3   Communicatiekosten

De kosten van de noodzakelijke communicatie met Saffraan Reizen komen voor rekening van Saffraan Reizen. De Reiziger dient voor zover mogelijk de kosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.

 

18.4   Niet verholpen klacht melden na terugkomst

Alle klachten die volgens de Reiziger niet of niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen uiterlijk binnen twee maanden na terugkomst, Schriftelijk en met redenen omkleed bij Saffraan Reizen te zijn ingediend. Saffraan Reizen is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.

 

18.5   Gevolgen niet of niet tijdig melden van de non-conformiteit of klacht

Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding, tenzij de belangen van Saffraan Reizen door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

Artikel 19 - Overige bepalingen

19.1   Rechten van derden

Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de Reiziger beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

 

19.2   Vervangende bepalingen

Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.

 

19.3   Toepasselijk recht

Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Neder­lands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Onverminderd deze rechtskeuze komt een consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien Saffraan Reizen de commerciële activiteiten (o.a. reclame) betreffende de overeengekomen Reis richt op het land waar de consument woonplaats heeft, tenzij de diensten niet geheel of gedeeltelijk in dat land worden verricht.

 

19.4   Bevoegde rechter

De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

bottom of page